Category Archives: Handbook

Thủ tục xuất khầu trà (chè đen) 2023 mới nhất

Thủ tục xuất khầu trà (chè đen) 2023 mới nhất 1. Thị trường xuất khẩu trà (chè đen) của Việt Nam Chè Việt Nam hiện đang được người tiêu dùng tại thị trường nước ngoài rất ưa chuộng. Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam xuất khẩu khoảng 130.000 tấn chè, đứng thứ 5 thế […]

Các ngày lễ lớn của Trung Quốc và ảnh hưởng của chúng đối với chuỗi cung ứng và hoạt động xuất nhập khẩu

Các ngày lễ lớn của Trung Quốc và ảnh hưởng của chúng đối với chuỗi cung ứng và hoạt động xuất nhập khẩu

Quy trình, thủ tục xuất khẩu viên nén gỗ 2023 mới nhất

Quy trình, thủ tục xuất khẩu viên nén gỗ 2023 mới nhất

Kho ngoại quan là gì? Những loại hàng hóa được gửi vào kho ngoại quan

Kho ngoại quan là gì? Những loại hàng hóa được gửi vào kho ngoại quan

Hàng hóa phi mậu dịch là gì? Quy trình thực hiện các thủ tục hải quan đối với hàng hóa phi mậu dịch

Hàng hóa phi mậu dịch là gì? Quy trình thực hiện các thủ tục hải quan đối với hàng hóa phi mậu dịch.